Ενημέρωση πολιτών

Χρήσιμες διευθύνσεις

Αιτήσεις

Προκηρύξεις

 

Χρήσιμες διευθύνσεις

%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A0_edited.jpg

ΑΣΕΠ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΑΔΕ.png

ΑΑΔΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ   ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

opeka_25022019.jpg

ΟΠΕΚΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

diavgeia_all_logo_edited.png

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

%25252525CF%2525252584%25252525CE%252525

ΤΗΛΕΔΗΜΟΣ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου ΡΟΔΟΥ

eody-el_edited_edited_edited.png

ΕΟΔΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΦΚΑ.png

ΕΦΚΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

%25CE%25B5%25CE%25BF%25CF%2580%25CF%2580

ΕΟΠΠΥ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

MI_logo.png

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ

 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

otp_logo1.gif

ΟΔΗΓΟΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

οαεδ.png

ΟΑΕΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ηδικα.jpg

ΗΔΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%99%CE%A3_edited.jp

ΕΡΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αιτήσεις

Διαδικασία αιτήσεων

How do I earn ClubONE Points?


ClubONE Points are automatically earned on every hotel, resort, car rental or activity booking and awarded based on the total amount spent per booking of hotels, resorts, car rentals and/or activities made on the Club 1 Hotels website or mobile app. Your points will be available in your account within 48-hours after checkout.
How many ClubONE points will I earn per reservation?


The amount of points earned per reservation varies by level of membership and total amount of reservation. View the chart below for examples:
When can I use my ClubONE Points? How do I do it?


ClubONE Points are available in your account 48-hours after check-out for qualifying bookings. You may apply all or part of your ClubONE Points to any hotel, resort, car rental or activity booking on the check-out page on our site.

  1. Sign in to your membership account and search for hotels, resorts, car rentals or activities*
  2. At checkout, look for the Apply Points option under payment
  3. Use all your available points or a specific total by entering the amount to use. (1,000 points = $10 USD)
What are the benefits of upgrading to Gold or Platinum?


As a Gold or Platinum ClubONE Rewards subscriber, you will earn more points per reservation! Gold ClubONE Rewards accounts earn 5 points for every $1 spent on hotel, resort, car rental or activity bookings. Platinum ClubONE Rewards accounts earn 10 points for every $1 spent on hotel, resort, car rental or activity bookings
Can I use Guaranteed Savings and receive ClubONE Points?


All ClubONE Rewards Subscribers have the opportunity to earn points and apply our Price Match policy, where we will match any hotel rate found that is lower than our lowest available rate. Restrictions apply, see Terms and Conditions for full details.

 
 

Προκηρύξεις

25/1/2021

22 συμβάσεις στη Ρόδο

Με 22 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Ρόδου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

26/1/2021 - 1/2/2021

13/11/2020

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Μέτρο 21 « Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Αφορά φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κάτοχοι γεωργικής έκτασης με καλλιέργεια ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής  κατεύθυνσης

Η  Δημόσια  Δαπάνη  της  παρούσας  πρόσκλησης  ανέρχεται σε εκατόν  είκοσι  έξι εκατομμύρια ευρώ (126.000.000€) και  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

17/11/2020 - 27/11/2020

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της παρούσας, υποβάλλουν προς την ΕΥΔ ΠΑΑ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέτρου.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

και η υποβολή των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M21

21/8/2020

41 Προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη 41 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

24/08/2020-28/08/2020

17/8/2020

ΑΣΕΠ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2020

Αφορά στην πλήρωση 1.209 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

 

Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

 

Για την κατηγορία ΥΕ η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

30/7/2020

Επτά προσλήψεις στην Κω

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Κώ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 5 Αυγούστου 2020.

 

17/11/2020

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) στη διεύθυνση

https://applications.migration.gov.gr

με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet ή με την εγγραφή τους ως χρήστες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου διατίθεται η αίτηση.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:

17/11/2020 - 7/12/2020

30/9/2020

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας
 

Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί για 6 μήνες όλο το μη μισθολογικό κόστος που επωμίζονται επιχειρήσεις και εργαζόμενοι και παράλληλα εξασφαλίζει, με ειδική ρήτρα, την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 345 εκατ. ευρώ διαθέτει ειδική μέριμνα για τους μακροχρόνια άνεργους καθώς η κάθε θέση εργασίας θα επιδοτείται επιπλέον με 200 ευρώ επί του καθαρού μισθού, πέραν της κάλυψης του μη μισθολογικού κόστους ενώ θα καλύπτει και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας.

 

Τέλος, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από 1.10.2020 και θα «τρέχει» μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

21/8/2020

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Προσλήψεις Προσωπικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 109 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Έναρξη  21/08/2020

Λήξη     25/08/2020

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δήμου:

https://www.rhodes.gr/proslipsis-prosopikou/

30/7/2020

ΑΣΕΠ: 89 θέσεις στη ΔΕΗ

Την πρόσληψη 89 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ, η ΔΕΗ σε δήμους της χώρας.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 13 Αυγούστου 2020.

 

30/7/2020

Υπ. Υγείας: Αιτήσεις για 81 μόνιμες θέσεις στο ΕΣΥ

Οι θέσεις αφορούν στα νοσοκομεία των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας και οι 16 από αυτές είναι θέσεις διευθυντών και οι 64 επιμελητών Α' και Β'. Οι 49 από τις 81, αφορούν νοσοκομεία του ΕΣΥ στη νησιωτική Ελλάδα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr έως τις 17/8/2020.