Τροπολογία από τον Βουλ/τή Δωδ/σου Ιωάννη Παππά για την οικονομική ενίσχυση των αθλητικών σωματείων


Με τροπολογία που κατατέθηκε από τον Βουλευτή Δωδεκανήσου ΝΔ Ιωάννη Παππά και συνυπογράφοντες βουλευτές στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και εύρυθμη λειτουργία των Ο.Τ.Α» και έγινε δεκτή από τον Υπουργό κ. Θεοδωρικάκο, θεσπίζονται ρυθμίσεις για την επιχορήγηση αθλητών και αθλητικών σωματείων και από τους Ο.Τ.Α Β΄ βαθμού


Συγκεκριμένα με βάση την αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκε τα αθλητικά σωματεία έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία του covid19 και έχουν μειωθεί σημαντικά τα έσοδα τους, λόγω απώλειας εισοδημάτων από τα εισιτήρια, διαφημίσεις κτλ, γι αυτό απαιτείται ουσιαστική στήριξη τους όχι μόνο από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού αλλά και από τους ΟΤΑ Β’ βαθμού, οι οποίοι διαδραματίζουν ένα σημαντικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο. Η χορήγηση της δυνατότητας χρηματοδότησης των αθλητικών σωματείων και από τους ΟΤΑ Β’ βαθμού θα συμβάλλει στην ουσιαστική ενίσχυση τους και θα αποτρέψει την πιθανότητα αποκλεισμού κάποιων σωματείων από την οικονομική ενίσχυση.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις
από τις δράσεις μας

Ιωάννης Παππάς

Βουλευτής
Δωδεκαννήσου ΝΔ

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 Ιωάννης Παππάς

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμού δικαιώματος

Ρόδος

Ιερού Λόχου 14,

2241601447

Κως

Ελευθ. Βενιζέλου 18

       2242020098

Αθήνα

Βουλής 4, γραφείο104

2103241512