Νέα παράταση για την εξόφληση των επιταγών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020


Αναστέλλονται εκ νέου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων (επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια) του διμήνου 30/3/2020 έως 31/5/2020 που είχαν πάρει παράταση μέχρι 31/10/2020