top of page

Η Κυβέρνηση παίρνει πίσω τα βάρη της υπερφορολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ.


Η Κυβέρνηση, μέσα σε ένα πανευρωπαϊκά δυσχερές περιβάλλον, στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά την κοινωνία.


Οι μειώσεις φόρων από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Νοέμβριο του 2021:


ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 1. Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 28% στο 22% και μάλιστα σε μόνιμη βάση.

 2. Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 100% στο 80% από το φορολογικό έτος 2021 σε μόνιμη βάση.

 3. Επαναφορά στο 55% από το 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα, σε μόνιμη βάση από το φορολογικό έτος 2020.

 4. Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 9% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ

 5. Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος.

 6. Επιτάχυνση επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας

 7. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2020 για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

 8. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 στον ιδιωτικό τομέα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία

 9. Επέκταση της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022, με άμεσα ωφελούμενους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες

 10. Μείωση του φόρου για τα μερίσματα από το 10% στο 5%

 11. Μείωση από το 2022 και εφεξής των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας στο 10%, από 12% έως 20% που κυμαίνονταν μέχρι σήμερα ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού, και την κατάργηση των συγκεκριμένων τελών για τους νέους έως 29 ετών.

 12. Παράταση της αναστολής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού λογαριασμού, έως τον Ιούνιο του 2022

 13. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της πράσινης οικονομίας και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.

 14. Σε εξέλιξη θεσμοθέτηση δέσμης φορολογικών κινήτρων για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, συνεργασίες προσώπων και μετατροπές ή συνενώσεις ατομικών επιχειρήσεων

 15. Κίνητρα για προσέλκυση φορολογικών κατοίκων φυσικών προσώπων από το εξωτερικό:

- : εναλλακτικός τρόπος αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος αλλοδαπής για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας.

- : κίνητρα για προσέλκυση φορολογικών κατοίκων σε συνταξιούχους δικαιούχους εισοδήματος από συντάξεις στην αλλοδαπή. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δύνανται να υπαχθούν σε εναλλακτική αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήματος τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7%, με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

- : Νέα κίνητρα για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα για μισθωτούς και επιχειρηματίες. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στη χώρα μας. Προϋπόθεση, η ελάχιστη παραμονή στη χώρα για μία διετία και να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδος τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη, πριν από τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα.

-νέο άρθρο 71 Η στον ΚΦΕ: Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα λεγόμενα “Family Offices”ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 1. Μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%.

 2. Αύξηση από 01/10/2021 του αφορολόγητου ορίου για γονικές παροχές ή δωρεές προς συγγενείς πρώτης κατηγορίας στο ποσό των 800.000 ευρώ.

 3. Επέκταση και για το 2021 της απαλλαγής των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

 4. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2021, 2022 και 2023, αφορά όλα τα ακίνητα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

 5. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2020, 2021 και 2022 για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της 30ης Οκτωβρίου 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

 6. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2021, 2022 και 2023 για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


ΦΠΑ

 1. Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στο 13% στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους και στα εισιτήρια κινηματογράφων.

 2. Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων στο 6%.

 3. Μείωση ΦΠΑ ζωοτροφών στο 6%.

 4. Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο) που φιλοξενούν δομές φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

 5. Ένταξη των ψηφιακών βιβλίων στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%.

 6. Μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. από το 24% στο 13% στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στο τουριστικό πακέτο.

 7. Υπαγωγή των απινιδωτών (απαραίτητες ιατρικές συσκευές για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής) στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022

 8. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού από το 24% στο 13% από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022


ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. επέκταση και για το 2022, της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες

 2. μείωση των τέλων κυκλοφορίας έτους 2021 για τα τουριστικά Λεωφορεία


ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

 1. Αναστολή, για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020, της καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων


ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

 1. Μειώσεις μισθωμάτων, απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου

 2. αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων,

 3. μείωση και σε πολλές περιπτώσεις το μηδενισμό της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία

 4. αποζημιώσεις ειδικού σκοπού και αυξημένες αποζημιώσεις ειδικού σκοπού,

 5. διαδοχικοί κύκλοι επιστρεπτέων προκαταβολών που έδωσαν ανάσες ρευστότητας, ένα μεγάλο μέρος των οποίων δεν θα επιστραφεί

 6. νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών

 7. επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεω

Οι 29 φόροι που επέβαλε η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ:bottom of page