top of page

Τα κυριότερα σημεία του νέου αθλητικού νόμου.


«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας»


ΓΕΝΙΚΑ


Με το νόμο (4809/2021) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού: «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας» επιδιώκεται με ολιστική προσέγγιση, η ομαλή συνέχεια της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στο αθλητικό τοπίο. Ο νέος νόμος αναμορφώνει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α), εξορθολογίζει και επικαιροποιεί το πλαίσιο για τις λέσχες φιλάθλων ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις της ολιστικής μελέτης FIFA & UEFA, προχωρά στην αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών του ποδοσφαίρου, ενισχύει λειτουργικά τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.Κ.Α.Ν), αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο των προπονητών όλων των αθλημάτων. Παράλληλα, επιλύει σωρεία διοικητικών και λοιπών ζητημάτων που άπτονται της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.


ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (αρ 1-8)


Στο πρώτο (Ά) μέρος ρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Με τις παρούσες ρυθμίσεις αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής. Το υφιστάμενο νομικό καθεστώς είναι αρκετά περίπλοκο, καθώς οι ρυθμίσεις περί της λειτουργίας της απορρέουν από δύο νομοθετήματα, το μεν ν.2725/1999, αρ. 77 και τον ν. 4603/2019, αρ. 3, δημιουργώντας επί της ουσίας ερωτήματα και αμφιβολίες ως προς το τι ισχύει. Επιλέγουμε να διατηρηθεί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ως υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για λόγους που σχετίζονται, τόσο με τη μη επιβάρυνση των φορολογουμένων αλλά και με την ορθή διοικητική πρακτική. Αξιοποιοείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η πολύτιμη εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχει συσσωρευθεί, θωρακίζοντας την λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των μελών της.


ΜΕΡΟΣ Β’ -ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ FIFA-UEFA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (αρ 9-16)


Το δεύτερο μέρος (΄Β) επικεντρώνεται σε θέματα ακεραιότητας των ποδοσφαιρικών αγώνων και καταπολέμησης φαινομένων χειραγώγησης αυτών. Οι ρυθμίσεις της ελληνικής έννομης τάξης εναρμονίζονται με βάση τις προτάσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, όπως αυτές ενσωματώνονται στην Ολιστική Μελέτη των FIFA & UEFA. Υπενθυμίζεται ότι ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έχει συνυπογράψει τη Διακήρυξη Προθέσεων με τον Αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας και τον Πρόεδρο της ανώτατης Ποδοσφαιρικής Αρχής το Φεβρουάριο του 2020, από την οποία και απορρέει η αναγκαιότητα να προχωρήσουμε οι τροποποιήσεις. Το πλέγμα των εν λόγω ρυθμίσεων αποσκοπεί στην επίλυση παθογενειών του ελληνικού ποδοσφαίρου και της οργανωτικής του δομής, εστιάζοντας ιδίως στην επικαιροποίηση του πλαισίου για τις λέσχες φιλάθλων και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων.


ΜΕΡΟΣ Γ΄ -ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ(αρ 17-26)


Οι επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου αναδιαρθρώνονται, με γνώμονα την ομαλή προσαρμογή τους στο νέο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, έχοντας ως κεντρικό άξονα των ρυθμίσεων τη βιωσιμότητα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η ΄β Εθνική Κατηγορία Ανδρών καταργείται και με την επικείμενη αναδιάρθρωση, θεσπίζονται 2 επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου- η Super League 1- και το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών- Super League 2. Η αναδιάρθρωση βασίζεται σε ορθολογικά κριτήρια, όπως στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στη θέσπιση ελάχιστου ορίου εγγυητικής επιστολής, καθώς και στη διασφάλιση ότι η στελέχωση των εθνικών ομάδων θα είναι από ενεργούς και μάχιμους ποδοσφαιριστές. Τα κριτήρια αυτά θα συμβάλλουν σε ποιοτικότερες και πιο εύρωστες ομάδες.


ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ε.Ο.ΚΑ.Ν. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Π.Δ. 87/2020 (αρ 27-32)


Εισάγονται διατάξεις, με τις οποίες ενισχύεται η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ). Ρυθμίζονται μια σειρά διαδικαστικών θεμάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Το παρόν μέρος εστιάζει ιδίως στον καθορισμό των προσόντων για τις θέσεις ευθύνης στον Οργανισμό και βρίσκεται σε λειτουργική συνέχεια με προηγούμενες ρυθμίσεις περί σύστασης του και εξασφάλισης της οικονομικής αυτονομίας του.

ΜΕΡΟΣ Ε΄ -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (αρ.33-38)


Ένα ιδιαίτερο σύνθετο και χρονίζον πρόβλημα, το ζήτημα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του προπονητικού επαγγέλματος στον αθλητισμό, με το παρόν σχέδιο νόμου οδεύει προς την οριστική του λύση. Με ενιαίο τρόπο διευθετούνται τα ζητήματα της προπονητικής σε όλα τα αθλήματα, θεσμοθετώντας καταρχάς τρία επίπεδα προπονητικής: Ά, ΄Β ΚΑΙ ΄Γ. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο αναγγελίας προπονητών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ιδρύεται η Εθνική Σχολή Προπονητών, διαμέσου της οποίας θα καλύπτεται η προπονητική παραγωγική διαδικασία για όλα τα αθλήματα. Ενεργοποιείται επίσης, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Προπονητών, το οποίο εφεξής θα συνιστά τη βάση δεδομένων για όσους καταχωρίζονται και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του προπονητή, ανά κατηγορία αθλήματος. Κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΠΟ και με σεβασμό στην αρχή του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου, αίρεται η αδικία πρόσβασης στην προπονητική στο ποδόσφαιρο. Τα διπλώματα των Αποφοίτων των σχολών Επιστήμης Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού, που έχουν ως κύρια ειδικότητα το ποδόσφαιρο, εφεξής θα είναι ισότιμα με τα διπλώματα προπονητικής UEFA B. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος θα χορηγείται και σε όλους τους προπονητές ποδοσφαίρου επιπέδου UEFA B και άνω.


ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (39-55)


Στο έκτο (Σ΄Τ) μέρος περιλαμβάνεται ένα πλέγμα διατάξεων που επιδιώκει να επιλύσει διοικητικές δυσλειτουργίες σχετικά με την ειδική αθλητική αναγνώριση των αθλητικών σωματείων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών, τον έλεγχο των αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων, τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «Πέλοπας» και την υποχρεωτική καταχώριση ων αθλητικών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ σε αυτή. Στο παρόν μέρος ενσωματώνονται πρόνοιες που αντιμετωπίζουν μια σειρά παθογενειών, οι οποίες υπερτονίστηκαν και κατά το στάδιο της διαβούλευσης, και είναι προς τιμήν του Υπουργού ότι μένει συνεπής στη δέσμευση του για διάλογο με τον αθλητικό κόσμο και κατανόηση των προβλημάτων τους. Επιλύεται καταρχάς το ζήτημα της ασφάλισης των αθλητών που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων ανδρών και γυναικών, και οι οποίοι λόγω της ιδιόμορφης σύμβασης μεταξύ αυτών και των σωματείων τους, έμεναν ανασφάλιστοι. Αυτό συνέβαινε διότι οι οικονομικές τους απολαβές για την παροχή των αθλητικών υπηρεσιών τους, λογίζονταν ως οικονομική ενίσχυση του σωματείου προς τον εκάστοτε αθλητή. Πλέον με την ρύθμιση του νομοσχεδίου, οι αθλητές μπορούν να υπογράφουν ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής αθλητικών υπηρεσιών και να υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, ώστε να καλύπτονται από τον κίνδυνο ατυχήματος. Σημαντική επίσης είναι και η πρόνοια του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση των μεταγραφών από το σωματείο τους, κατά την θερινή περίοδο του έτους που συμπληρώνουν την ηλικία των 19 ετών. Η ισχύουσα σήμερα υπέρμετρη δέσμευση των ερασιτεχνών αθλητών αφενός περιόριζε το κατοχυρωμένο δικαίωμα του ερασιτέχνη αθλητή αφετέρου έθετε εμπόδια και στον ουσιώδη ρόλο των αθλητικών σωματείων στη συμβολή τους στην ανάπτυξη αθλητισμού. Τέλος, καλύπτεται ενιαία το πλαίσιο της σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης των «3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 2021», οι οποίοι θα διοργανωθούν το φθινόπωρο στην Αθήνα, προβάλλοντας την Ελλάδα παγκοσμίως. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένης και της πανδημικής συγκυρίας, η πρόβλεψη για τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και η συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων για την ασφάλεια όλων.


ΜΕΡΟΣ Ζ -ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (αρ 56-59)


Το τελευταίο μέρος (Ζ΄), περιλαμβάνει ως είθισται, τις τελικές, μεταβατικές και τις καταργούμενες διατάξεις, καθώς και την προβλεπόμενη έναρξη ισχύος του παρόντος νομοσχεδίου.

Comments


bottom of page