Για το σύνολο των εποχικών επιχειρήσεων εξασφαλίζεται η παράταση πληρωμής των αξιογράφων


Για το σύνολο των εποχικών επιχειρήσεων εξασφαλίζεται η παράταση πληρωμής των αξιογράφων.


Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων ,ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε επί της αρχής σήμερα στη Βουλή, εκτός των άλλων οικονομικών μέτρων που προβλέπονται, έγινε ειδική ρύθμιση για τα αξιόγραφα των εποχικών επιχειρήσεων.


Συγκεκριμένα προβλέπεται η ένταξη στην ισχύουσα ρύθμιση της παράτασης των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής από 1-6-2020 έως και 15-7-2020 και των αξιογράφων που οφείλονται από επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, ήτοι επιχειρήσεων που ο μεγαλύτερος κύκλος εργασιών τους εντοπίζεται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο.


Συνεπώς εξασφαλίζεται το κύριο που είναι η παράταση εμφάνισης τους προς πληρωμή, για το σύνολο των εποχικών επιχειρήσεων για το ανωτέρω διάστημα και επιπλέον η μη καταχώρηση στον Τειρεσία για 75 ημέρες των αξιογράφων των επιχειρήσεων καθώς επίσης και των κομιστών αυτών, εφόσον συγκεκριμένο ποσοστό του τζίρου τους εξαρτάται από αυτά τα αξιόγραφα.


Επίσης το ευεργέτημα της μη εγγραφής στον Τειρεσία καταλαμβάνει και αξιόγραφα της περιόδου από 15/3/2020 έως και 30/3/2020 εφόσον δεν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής.


Είναι οι σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες τέτοιες που επιβάλλουν τη θέσπιση ειδικών μέτρων στήριξης σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις και η κυβέρνηση ανταποκρίνεται με μέτρα που βοηθούν στην βιωσιμότητα τους.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις
από τις δράσεις μας

Ιωάννης Παππάς

Βουλευτής
Δωδεκαννήσου ΝΔ

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 Ιωάννης Παππάς

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμού δικαιώματος

Ρόδος

Νικ. Πλαστήρα 9,

2241601447

Κως

Ελευθ. Βενιζέλου 18

       2242020098

Αθήνα

Βουλής 4, γραφείο104

2103241512