top of page

Αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων Πεταλουδών και Καλλιθέας από την Δασική Πυρκαγιά 1-8-21.


Αποζημίωση πληγεισών επιχειρήσεων Πεταλουδών και Καλλιθέας από την Δασική Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 1η Αυγούστου 2021 - Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.


Κατόπιν της υπ. Αρ. Πρωτ. 96853/774/06-08-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με ΑΔΑ 62ΙΨ7ΛΞ-Ν0Ω συγκροτήθηκε Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε επιχειρήσεις των Δ.Ε. Πεταλουδών και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου της Π.Ε. Ρόδου, που προκληθήκαν λόγω της Δασικής Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την 1η Αυγούστου 2021 στη περιοχή.


Η διαδικασία της αποζημίωσης επιχειρήσεων ορίζεται στην Υ.Α. Αριθμ. 20725/Β.979/2011 «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997» (ΦΕΚ 1207 Β’ 14-6-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.


Προκειμένου να επιτελέσει το έργο της η Επιτροπή, απαιτείται η συγκέντρωση και παραλαβή των αιτήσεων των πληγεισών επιχειρήσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου στις οποίες θα προσέρχονται οι πληγείσες επιχειρήσεις. Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται στην έδρα της Δ.Ε. Πεταλουδών και την αντίστοιχη της Δ.Ε. Καλλιθέας και στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. Οι αιτήσεις στην συνέχεια θα διαβιβασθούν στην επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.


Δικαιολογητικά για αποζημίωση των επιχειρήσεων


[Αριθμ. 20725/Β.979/11 (ΦΕΚ 1207 Β/14-6-2011) : Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Νόμου 2459/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.]


Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, πλήρως συμπληρωμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία να απευθύνεται στην Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και να αναγράφει:


«κατά την θεομηνία της πυρκαγιάς στις 01 Αυγούστου 2021 επλήγη η επιχείρηση ………………………….. (επωνυμία – εταιρία) με αντικείμενο δραστηριότητας ………………………… και ΑΦΜ ……………… ΔΟΥ …… στην διεύθυνση …………………………..………………………….…. ή εναλλακτικά η θέση της δραστηριότητας με συντεταγμένες σε GOOGLE MAPS _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ B , _ _ο / _ _ ΄ _ _/ _ _ ¨ Α για τις εκτός σχεδίου εγκαταστάσεις, Δημοτική Ενότητα ………………….. του Δήμου Ρόδου της Π.Ε. Ρόδου και προκλήθηκαν οι παρακάτω ζημιές:

1. σε εξοπλισμό ………………….€

2. σε εμπορεύματα ………………….€

3. σε πρώτες ύλες ………………….€

4. σε ιδιόκτητες κατά πλήρη κυριότητα κτιριακές εγκαταστάσεις ………………….€

5. σε φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης …………………€ το συνολικό ύψος της ζημιάς εκτιμάται σε ………………….€ »


Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Άρθρο 1 της Υ.Α. Αριθμ. 20725/Β.979/11 (ΦΕΚ 1207 Β/14-6-2011):


 • Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου της επιχείρησης ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

 • Φορολογική δήλωση των δυο τελευταίων ετών.

 • Φ.Π.Α. τρέχοντος έτους.

 • Απογραφή προηγούμενου έτους.

 • Τιμολόγια αγοράς, τα οποία αποδεικνύουν την αγορά των πρώτων υλών ή των εμπορευμάτων που καταστράφηκαν (στην περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν θα πρέπει να αναζητηθούν από τον προμηθευτή).

 • Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή

 • Λογιστικά στοιχεία παγίων

 • Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού / αποδεικτικό του χρόνου απόκτησης του, ώστε να υπολογιστεί ο χρόνος απόσβεσης. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισμός επιδέχεται επισκευής τιμολόγιο ή προσφορά για την επισκευή του.

 • Αν η επιχείρηση είναι ασφαλισμένη να προσκομιστεί Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας για το ύψος της αποζημίωσης που έλαβε η επιχείρηση (καλύπτεται το πέραν από το ασφαλιστήριο ποσό).

 • Αν η επιχείρηση δεν είναι ασφαλισμένη, Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία να αναφέρει ότι η επιχείρηση δεν έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 • Άδεια λειτουργίας σε ισχύ (κατά την ημέρα της θεομηνίας). Στην περίπτωση ξενοδοχείων ή γενικά τουριστικών καταλυμάτων να προσκομιστεί η άδεια του EOT και η κάτοψη του επιπέδου που έχει πληγεί από τη θεομηνία.


Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να τεκμηριώσει τις αξιώσεις/εκτιμήσεις των αιτούντων.

Comments


bottom of page