Αναστολή πληρωμής επιταγών


Την δυνατότητα αναστολής για 75 ημέρες της πληρωμής επιταγών που θα λήξουν μέσα στον Ιανουάριο θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών με ειδική νομοθετική διάταξη που θα καταθέσει στην Βουλή.


Η αναστολή πληρωμής επιταγών ισχύει σήμερα για επιταγές που έληξαν έως τέλος Δεκεμβρίου.