Έκτακτα μέτρα, για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών.


Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ελήφθησαν άμεσα, έκτακτα μέτρα, για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών και την προστασία των δασών.